1. Giriş: Bilişim ve İletişim’in Rolü
Bu iki kavramın sosyal medya ve reklam stratejisi üzerindeki etkisi.
2. Bilişim Teknolojileri ve Sosyal Medya
– Big Data
Veri toplama ve analizi
– Yapay Zeka
Chatbotlar, otomatik yanıt sistemleri
– Bulut Bilişim
Veri depolama ve erişim
3. İletişim Modelleri ve Sosyal Medya
– Asenkron ve Senkron İletişim
Zamanlamalar ve etkileşimler
– Çok Yönlü İletişim
Müşteri ve marka arasındaki dinamik
4. Stratejik Planlama
– SWOT Analizi
İç ve dış faktörler
– SMART Hedefler
Ölçülebilir ve zamanlı hedefler
5. Sosyal Medya Platformları
– Algoritma Temelleri
Her platformun özellikleri
– Platform Seçimi
Hangi platform neden seçilmeli?
6. İçerik Stratejisi
– Görsel ve Metin Tabanlı İçerikler
Hangi tür içerik ne zaman kullanılmalı?
– İçerik Takvimi
Zamanlama ve frekans
7. Reklam ve Bütçe
– PPC ve Organik Etkileşim
Maliyet ve etkileşim türleri
– Bütçe ve ROI
Yatırımın geri dönüşü ve ölçümleme
8. Veri Analizi ve KPI’lar
– Metrikler ve İzleme
Takip edilecek anahtar performans göstergeleri
– Raporlama
Düzenli ve etkili raporlama
9. Bilişim ve İletişim Uygulamaları
– CRM Sistemleri
Müşteri ilişkileri yönetimi
– Otomasyon Araçları
Etkileşim ve içerik dağıtımı
10. Örnek Uygulamalar ve Vaka Analizleri
Başarılı ve başarısız strateji örnekleri
11. Sonuç ve Öneriler
Toparlayıcı yorumlar ve gelecek projeksiyonları
12. Kaynakça
Akademik ve sektörel kaynaklar