T.C. ULAŞTIRMA VE ALT YAPI BAKANLIĞI BTK YER SAĞLAYICI BİLDİRİMİ
BARINDIRILAN HİZMETLERE SAHİP MÜŞTERİLER ve BARINAN VERİLERİNE YÖNELİK YASAL UYARI
  • Veri Toplama ve İşleme: MERT EGE CEREN – MARKATİM (“Yer Sağlayıcısı”) tarafından, barındırılan hizmetler (“Sistem”) kapsamında topladığımız kişisel veriler (Ad Soyad, Telefon, T.C. Kimlik No, E-posta, Adres vb.) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmektedir.
  • Üçüncü Taraf Paylaşımı ve Açık Rıza: Sistem’e yüklenen kişisel verilerin barınan müşteri tarafından yurt içinde ve yurt dışındaki üçüncü (gerçek/tüzel) kişilere aktarılabilmesi için veri sahibinin açık rıza onayı alınacaktır.
  • Sorumluluklar ve Zararlar: Müşteri, kişisel verileri ilgili mevzuatlara uygun olarak toplandığı, işlendiği ve/veya aktarıldığı konusundaki iddialardan dolayı Yer Sağlayıcısı’nın sorumlu olmadığını kabul eder. Eğer Yer Sağlayıcısı bu tür bir iddiadan dolayı zarara uğrarsa, müşteri, Yer Sağlayıcısı’nın zararlarını yazılı talep üzerine bir hafta içinde nakden ve defaten karşılayacaktır.
  • Veri Silme Talepleri: Veri sahibi, kişisel verilerinin silinmesi yönünde talepte bulunduğunda, bu talep müşteriye haber verilerek ivedilikle karşılanacaktır. Bu durumda Yer Sağlayıcısı’nın herhangi bir sorumluluğu doğmayacaktır.
  • Kart, Kredi, Puan, Cüzdan ile Yapılacak Dijital Ödemeler: 6493 sayılı “Ödeme Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları” hakkındaki kanun çerçevesinde, TCMB tarafından yetkilendirilmiş elektronik para ve ödeme hizmetleri kuruluşları ile çalışmaktayız.